"Η ιστοσελίδα του health4you.gr παρέχει πληροφορίες σε θέματα που αφορούν τον χώρο της υγείας και ως εκ τούτου έχει αποκλειστικά ενημερωτικό χαρακτήρα. Σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά την επαγγελματική ιατρική συμβουλή, διάγνωση ή θεραπεία. Ως συνέπεια και λόγω ότι, η ιστοσελίδα απευθύνεται σε επαγγελματίας του χώρου της υγείας, αλλά και σε απλούς χρήστες/επισκέπτες, για τους μεν επαγγελματίες οι παρεχόμενες πληροφορίες της ιστοσελίδας αυτής δεν υποκαθιστούν τον συμβουλευτικό ρόλο τους ως πάροχο εξειδικευμένων υπηρεσιών υγείας, για τους δε χρήστες/επισκέπτες θα πρέπει να ζητήσουν τη συμβουλή εξειδικευμένων ιατρών ή άλλου εξειδικευμένου προσωπικού για οποιαδήποτε πάθηση ή διάγνωση. Η αποδοχή ή χρήση των σχετικών πληροφοριών της συγκεκριμένης ιστοσελίδας γίνεται με αποκλειστική ευθύνη των ως άνω νομικών/φυσικών προσώπων".