Ζ

Ζάλη
Σύμπτωμα που χαρακτηρίζεται από την ψευδαίσθηση της εσωτερικής περιστροφής ή στροβιλισμού ή αιώρησης με το περιβάλλον να παραμένει ακίνητο, με αποτέλεσμα την αστάθεια και την απώλεια της ισορροπίας.

EXPERTS

bannerH4Y 2020

bannerH4Y 2020

Με αποψη