Μπορείτε να υπολογίσετε την πιθανή ημερομηνία τοκετού (συμπλήρωση της 40ης εβδομάδας) χρησιμοποιώντας αυτό το εργαλείο.

Για να υπολογίσετε την πιθανή ημερομηνία τοκετού, επιλέξτε το έτος, το μήνα και την ημέρα της 1ης ημέρας της τελευταίας περιόδου σας από τις επιλογές που δίδονται παρακάτω.

Πρώτη ημέρα τελευταίας περιόδου:

/ /

Ημέρες διάρκειας περιόδου: