Ο Βασικός Μεταβολικός Ρυθμός (BMR) είναι ένας μαθηματικός τύπος που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της ενέργειας που καταναλώνει κάποιος σε κατάσταση ηρεμίας. Δείχνει πόσες θερμίδες καίει κάποιος όταν δεν κάνει κάποια βαριά εργασία. Με άλλα λόγια, δείχνει πόσες θερμίδες καίγονται όταν αναπνέουμε, τρώμε ή κάνουμε οποιαδήποτε χαλαρή εργασία, δηλαδή όταν είμαστε σε κατάσταση ηρεμίας

kg.
cm.
χρόνια.
Άνδρας Γυναίκα

Φυσική δραστηριότητα :Συνιστώμενες Ημερήσιες Θερμίδες :